Annuleren Keukenloods webwinkel

Bestelling Annuleren (voor levering)

Een door de klant geplaatste bestelling op de webwinkel van Keukenloods.nl kan kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd worden.

De koop ongedaan maken (na levering)

De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de bestelling, binnen 14 dagen ingaande de dag na ontvangst, te herroepen. Na herroeping heeft de klant 14 dagen de tijd om de producten retour te sturen naar Keukenloods.nl. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Keukenloods.nl wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. Als de klant een product retour wil sturen, kan hij/zij contact opnemen met Keukenloods.nl via: info@keukenloods.nl.

De werkelijke afleverdatum geldt als leverdatum, ook als het product pas later ge´nstalleerd wordt. Indien de klant besluit het product niet zelf terug te sturen maar te laten ophalen door Keukenloods.nl, zijn de kosten van het retour halen voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat indien de klant er voor kiest zelf het product retour te zenden (via een externe partij of door de klant zelf) aan Keukenloods.nl, zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

LET OP: Indien een product zonder melding retour wordt gestuurd naar Keukenloods.nl, verzoeken wij het herroepingsformulier mee te worden verzonden! Indien mogelijk, wordt Keukenloods.nl graag vooraf op de hoogte van de retourzending gebracht.

Voorwaarden voor volledige terugbetaling:

  • het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
  • het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
  • het product mag niet beschadigd zijn;
  • meegeleverde montagemateriaal dient indien redelijkerwijs mogelijk, origineel verpakt te zijn;
  • het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;
  • het product moet voorzien zijn van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel geopend mag zijn geweest;
  • De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  • Keukenloods.nl betaalt het aankoopbedrag inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door Keukenloods.nl geboden goedkoopste, standaard levering) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terug. Keukenloods.nl betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Keukenloods.nl mag wachten met terugbetaling tot de goederen in hun geheel zijn geretourneerd, of als de klant heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Herroepingsformulier

Voor herroeping kan de klant gebruikmaken van het "Europese modelformulier voor herroeping". Keukenloods raadt de klant echter aan om een e-mail te sturen naar info@keukenloods.nl of te bellen met de serviceafdeling op 0226-355340 om een retour te melden. Zo kan Keukenloods.nl de retourzending sneller en eenvoudiger verwerken.

Aankopen winkels Keukenloods

Zie CBW-voorwaarden

Retour adres

Je kunt het artikel retour sturen naar:

Keukenloods BV
De Veken 219
1716 KJ Opmeer